JOSÉ EDGARDO MOITIÑO LUCAS 1291225 - Curriculum Vitae